Хэрхэн хамрагдах вэ?

Суралцах чиглэлүүд

Австрали, Монгол Улсын Засгийн газрууд 2022 онд дараах салбар, чиглэл, мэргэжлээр суралцах хүмүүст тэтгэлэг олгохоор харилцан тохиролцсон. Үүнд:
 • Актуар судлал
 • Хөрөнгийн удирдлага
 • Аудит
 • Бизнесийн мэдээлэл зүй
 • Санхүү/Санхүүгийн удирдлага
 • Шүүх нягтлан бодох бүртгэл
 • Олон улсын бизнес/худалдаа
 • Олон улсын эрх зүй
 • Олон улсын худалдаа
 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн эдийн засаг
 • Улс төрийн эдийн засаг
 • Боловсролын манлайлал
 • Боловсролын удирдлага
 • Боловсролын сэтгэл судлал
 • Дээд боловсрол (суралцах тодорхой чиглэлийг өргөдөл гаргагч тодорхойлох)
 • Иргэний нисэх
 • Барилгын инженер
 • Барилгын удирдлага
 • Цахилгааны инженер
 • Электроникийн инженер
 • Байгаль орчны инженер
 • Эрчим хүч/эрдэс баялгийн инженер
 • Дэд бүтцийн хөгжил
 • Ложистикийн удирдлага
 • Материал судлал
 • Материалын инженер
 • Автын инженер
 • Уул уурхайн инженер
 • Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал
 • Тээврийн инженер
 • Тээврийн удирдлага
 • Технологийн инженер
 • Хот/Бүс нутгийн төлөвлөлт
 • Хөдөө аж ахуй
 • Хөдөө аж ахуйн бизнес
 • Биотехнологи
 • Эко аялал жуулчлал
 • Байгаль орчны боловсрол
 • Байгаль орчны эрх зүй
 • Байгаль орчны удирдлага
 • Ойн удирдлага
 • Геологи
 • Газар зүйн мэдээллийн шинжлэх ухаан /технологи
 • Геофизик
 • Гидрогеологи
 • Гидрологи
 • Байгалын нөөцийн удирдлага
 • Сэргээгдэх эрчим хүч
 • Тогтвортой байдал
 • Орон нутгийн хөгжил
 • Мал эмнэлгийн шинжлэх ухаан
 • Эрүүл мэндийн удирдлага
 • Сэтгэл судлал
 • Нийгмийн эрүүл мэнд
 • Мэдээлэлийн удирдлага
 • Мэдээллийн технологийн удирдлага
 • Оюуны өмчийн эрх зүй
 • Нанотехнологи
 • Хөгжлийн бэрхшээл судлал
 • Жендер судлал
 • Хүний эрх судлал
 • Олон улсын хөгжил судлал
 • Мэдээлэл, харилцаа холбоо
 • Нийгмийн ажил, нийгмийн хамгаалал судлал

Сонгон шалгаруулах үйл явц

Австралийн тэтгэлгээр суралцах хүмүүсийг хэрхэн сонгон шалгаруулдаг вэ?

Өргөдөл гаргагчдыг тэдний мэргэжлийн болон хувь хүний ур чадвар, академик чадамж, нэн ялангуяа Монгол Улсад тулгамдаж буй хөгжлийн сорилтуудыг шийдвэрлэхэд оруулж чадах хувь нэмрийг харгалзан үнэлж, сонгодог.

Болзол хангасан эсэхийг баталгаажуулах

Өргөдөл хүлээн авах хугацаа хаагдсаны дараа өргөдлийг болзол шалгуур хангасан эсэхийг баталгаажуулж, бичиг баримтын бүрдүүлэлт, тэдгээрийн хүчинтэй эсэхийг нягтална.

Техникийн үнэлгээ

Болзол шалгуур хангасан өргөдлүүдийг Австрали дахь хараат бус зөвлөхүүд үнэлж, эрэмбэлнэ.

Хураангуй нэрсийн жагсаалт гаргах  

Австрали, Монгол Улсын Засгийн газрын тэргүүлэх чиглэлд нийцсэн, Монгол Улсын хөгжилд тодорхой, бодитой хувь нэмэр оруулахаа харуулж, болзол хангасан өргөдөл гаргагчдыг хураангуй нэрсийн жагсаалтад оруулна.

Ярилцлага

Хураангуй жагсаалтад багтсан өргөдөл гаргагчид ярилцлагад уригдана. Сонгон шалгаруулалтын баг сонгон шалгаруулалтын болзол хангаж, Монгол Улсын хөгжилд хувь нэмэр оруулах хамгийн сайн санал, санаачлага гаргасан өргөдөл гаргагчдыг тэтгэлэгт нэр дэвшүүлнэ.

Австралийн тэтгэлгийг санал болгох

Тэтгэлэгт нэр дэвшигчид Австралийн их сургуулийн элсэлтийн шалгуурууд болон оюутны визний бүх шаардлагыг хангасан нөхцөлд Австралийн тэтгэлэг хүртэнэ.