11.2 DSC 0075 00001


Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн цахим өргөдөл хаагдлаа.

Австралийн сургалтын тэтгэлэг бол Австралийн Засгийн газраас санхүүжүүлж, даян дэлхийн манлайлагчдын хойч үеийнхэнд суралцах, судалгаа хийх болон мэргэжил дээшлүүлэх боломж олгодог олон улсад нэр хүндтэй урт, богино хугацааны сургалтын тэтгэлэг юм. Тэтгэлэг хүртэгчид сургалт судалгааны үр дүнд өөрчлөлт хийх, мэдлэг чадвараа хөгжүүлэн хоёр орны иргэд хоорондын урт хугацааны харилцаа холбоог бэхжүүлэхэд тусладаг.

Австралийн сургалтын тэтгэлэг нь:

  • Хувь хүний чадамж, манлайлах ур чадварыг хөгжүүлснээр тухайн улс орны хөгжилд хувь нэмэр оруулах болон
  • хувь хүн, байгууллага, улс орны түвшинд хүмүүсийн хооронд холбоо харилцаа тогтоох зорилготой.

Монгол дахь Австралийн сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн одоогийн үе шат 2018 онд эхэлсэн бөгөөд Монгол Улсын хүний нөөцийг чадавхижуулахад дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн.


 

Мэдээлэл өгөх уулзалтууд

Монгол дахь Австралийн сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн газар 2020 оны 2,3-р саруудад Улаанбаатар хот, зарим аймаг орон нутагт сургалтын тэтгэлгийн талаар мэдээлж, танилцуулга хийнэ. Очих газар, хугацаа тодорхой болсны дараа уулзалтын хуваарийг цахим хуудсанд байрлуулна.

Өргөдөл гаргах талаарх семинарууд

Өргөдлийн маягтыг яаж бөглөх, шаардлагатай бичиг, баримтыг хэрхэн хавсаргах талаар удирдамж өгөх семинар 3, 4-р саруудад Хөтөлбөрийн байранд явагдана. 

 
 
     
 
     
 
     
 
     

Нэмэлт мэдээлэл