2021 оны Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн цахим өргөдөл нээгдлээ. 2020 оны 6-р сарын 30 хүртэл өргөдөл хүлээн авна. OASIS цахим хуудсаар орж өргөдөл гаргана уу.  

 

 AAM Announcemnet MGL

 

 

Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн: CRICOS ашиглах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн: OASIS ашиглах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн 2021 оны сурталчилгааны видео

 

 


 

Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн тухай

Австралийн тэтгэлэг бол Австралийн Засгийн газраас санхүүжүүлж, даян дэлхийн манлайлагчдын хойч үеийнхэнд суралцах, судалгаа хийх болон мэргэжил дээшлүүлэх боломж олгодог олон улсад нэр хүндтэй урт, богино хугацааны сургалтын тэтгэлэг юм. Тэтгэлэг хүртэгчид сургалт судалгааны үр дүнд өөрчлөлт хийх, мэдлэг чадвараа хөгжүүлэн хоёр орны иргэд хоорондын урт хугацааны харилцаа холбоог бэхжүүлэхэд тусладаг.

Австралийн  тэтгэлэг нь:

  • Хувь хүний чадамж, манлайлах ур чадварыг хөгжүүлснээр тухайн улс орны хөгжилд хувь нэмэр оруулах болон
  • Хувь хүн, байгууллага, улс орны түвшинд хүмүүсийн хооронд холбоо харилцаа тогтоох зорилготой.

Монгол дахь Австралийн  тэтгэлэгт хөтөлбөрийн одоогийн үе шат 2018 онд эхэлсэн бөгөөд Монгол Улсын хүний нөөцийг чадавхижуулахад дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн.


 

Мэдээлэл өгөх уулзалтууд

Монгол дахь Австралийн  тэтгэлэгт хөтөлбөрийн газар 2020 оны 2,3-р саруудад Улаанбаатар хот, зарим аймаг орон нутагт  тэтгэлгийн талаар мэдээлж, танилцуулга хийнэ. Очих газар, хугацаа тодорхой болсны дараа уулзалтын хуваарийг цахим хуудсанд байрлуулна.

Өргөдөл гаргах талаарх семинарууд

Өргөдлийн маягтыг яаж бөглөх, шаардлагатай бичиг, баримтыг хэрхэн хавсаргах талаар удирдамж өгөх семинар 3, 4-р саруудад Хөтөлбөрийн байранд явагдана. 

 

 

 
     
 
     
 
     
 
     

Нэмэлт мэдээлэл